KILEO 400 SL 5 L

224,00 

SKU: 13fe9d84310e Kategorie: ,

Opis

KILEO 400 SL 5 L

KILEO 400 SL 5LHERBICYD DOLISTNY DWUSKŁADNIKOWY O DZIAŁANIU UKŁADOWYMKileo 400 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz chwastów dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na ścierniskach i w uprawach jabłoni. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.Działanie na chwasty:Glifosat jest pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. 2,4-D jest pobierany głównie przez liście, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie i gromadzi głównie w stożkach wzrostu. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin. Obie substancje biologicznie czynne działają skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.Substancja czynna:glifosat w formie soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 240 g w 1 litrze środka (20,70%),2,4-D w formie soli alkoiloaminopropylowo-dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) – 160 g w litrze środka (13,80%). Dawkowanie – jak stosować KILEO 400 SL?Zabieg ścierniskowy – zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych:​ Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Sady jabłoniowe ​ Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 – 6,0 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.KILEO 400 SL stosowany jest w ochronie:sady jabłoniowe.KILEO 400 SL zwalcza:Chwasty wrażliwe:w dawce 3 l/ha: fiołek polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, samosiewy rzepaku ozimego, samosiewy pszenicy, żółtlica drobnokwiatowa, maruna bezwonna. w dawce 4 l/ha: pokrzywa zwyczajna (do 9-10 liści), powój polny (do 9-10 liści), przymiotno kanadyjskie (do 9-10 liści), rdest ptasi. w dawce 5 l/ha: mniszek pospolity, krwawnik pospolity, przetacznik bluszczykowy, wiechlina roczna, przymiotno kanadyjskie, perz właściwy. w dawce 6 l/ha: powój polny (w starszych fazach rozwojowych), pokrzywa zwyczajna, ostrożeń polny.Okres karencji KILEO 400 SL:Nie dotyczy.Zalecenia stosowania:nie stosować przed wschodami chwastów, nie stosować na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, nie stosować na rośliny mokre, nie stosować przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), nie stosować w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione, nie stosować podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.Korzyści stosowania:zwalcza perz oraz chwasty dwuliścienne.Pełne stosowanie znajdziesz w etykiecie środka ochrony roślin KILEO 400 SL poniżej.Etykieta KILEO 400 SL UWAGA!Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Nufarm Środki ochrony roślin

xxxxx

yyyyy