Regenerum regeneracyjne serum do ust 5g

10,20 

SKU: a9d9d1b0257d Kategorie: ,

Opis

Regenerum regeneracyjne serum do ust 5g

Marka Regenerum powstała w odpowiedzi na potrzeby różnych kobiet, jako zaspokojenie ich potrzeb, troskę o skórę, rozwiązanie problemów. Ukierunkowane, skoncentrowane składniki aktywne serum pomogą zadbać m. in. o ochronę skóry, jej głębokie nawodnienie i regenerację niedoskonałości czy uszkodzeń. Ich wysokie stężenie zapewni nie tylko widoczne, ale i długotrwałe efekty.

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do ustodży­wia i pie­lę­gnuje deli­katną skórę ust, jed­no­cze­śnie dogłęb­nie ją nawil­ża­jąc oraz chro­niąc przed utratą wil­goci. Dzięki skład­ni­kom zapew­nia­ją­cym odbu­dowę war­stwy lipi­do­wej naskórka, serum sku­tecz­nie rege­ne­ruje nawet bar­dzo suchą, podraż­nioną i popę­kaną skórę ust, przy­no­sząc jej ulgę i uko­je­nie.Dodat­kowo Rege­ne­rum zapew­nia skó­rze ust dłu­go­trwałą ochronę przed słoń­cem (SPF 15) i szko­dli­wym dzia­ła­niem innych czyn­ni­ków zewnętrz­nych (mróz, wiatr), spra­wia­jąc, że usta są zawsze mięk­kie, ela­styczne i jedwa­bi­ście gładkie.Jakie działanie:inten­syw­nie rege­ne­ruje nawet bar­dzo suchą skórę ust,odży­wia i pielęgnuje,nawilża i chroni przed utratą wilgoci,zapew­nia ochronę przed słoń­cem (SPF 15),chroni przed szko­dli­wym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrznych,zapew­nia jedwa­bi­stą gład­kość i elastyczność.

Aflofarm Pielęgnacja ust

xxxxx

yyyyy